Inzicht in talenten en groei

Om te kunnen functioneren in deze wereld, nemen we een aantal karaktertypes aan. Dat hebben we nodig om ons leven vorm te kunnen geven. We worden geboren in een bepaalde persoonlijkheid, we worden gevormd door onze omgeving. Die bepalen de karaktertypes die we aannemen om te kunnen functioneren. Ieder met zijn eigen unieke competenties. Het zijn prachtige krachten: 'Deze vorm herken ik blijkbaar, deze hoort bij mij.'

 

De karaktertrekjes in acht nemen

Ieder mens heeft een eigen unieke mix en neemt zijn eigen plek in binnen het IKTO. In een aantal karakters blink je uit, andere karakters interesseren je minder. Soms zijn je karakters zelf tegengesteld, dan zit je in een spagaat en overstrek je jezelf. Elk type kent zijn kracht en zijn schaduwkant, zijn eigen overtuigingen en eigen drive. 

 

        

 

Om je te kunnen typeren maken we gebruik van acht karaktertypes, een verfijning van de vier kleuren. Wanneer je eenmaal je eigen mix van karaktertypes weet, weet je ook wat jou bijzonder maakt en waar jouw kracht zit. Er is geen beter of slechter. Het samen- én tegenspel houdt ons scherp en zorgt dat we ons blijven ontwikkelen. Geen type kan gemist worden. Wat typeert jou?

 

Ik ben een coach - helper en jij?

Taak: Is erop gericht om anderen tot bloei te laten komen

Kwaliteiten: geduld, belangstellend, inleven

Valkuilen: passief, bemoeizuchtig, sentimenteel

Overtuiging: betrokkenheid van mensen leidt tot maximale inzet en resultaat.

Kernwaarde/drive: zorgen voor anderen, iedereen doet er toe

Risico: jezelf vergeten, geen (eigen) richting uitzetten.

Te leren van de tegenpool: strateeg - eigen koers uitzetten

 

 

Ik ben een ambachtsman en jij?

Taak: wil er iets goeds en moois van maken

Kwaliteiten: toewijding, kwaliteitsbewustzijn, bescheiden

Valkuilen: fanatisme, perfectionisme, onderdanig

Overtuiging:  een grote inzet leidt tot een goed resultaat

Kernwaarde/drive: doe je best, iets goeds neerzetten

Risico: je eigen behoefte ontkennen, waardering wegwuiven

Te leren van de tegenpool: handelaar - trots op eigen bijdrage

 

 

Ik ben een controller en jij?

Taak:  een juiste en correcte afhandeling

Kwaliteiten: correct, kritisch, doordacht, degelijk

Valkuilen: star, pietluttig, saai, fantasieloos

Overtuiging:  een perfecte voorbereiding voorkomt onverwachte zaken

Kernwaarde, drive: het onverwachte voorkomen, er mag niets mis gaan, wees perfect

Risico: de essentie missen, alles onder controle willen houden

Te leren van de tegenpool: netwerker - het plezier van het onverwachte 

 

 

Ik ben een coördinator en jij?

Taak: stroomlijnen van wat gedaan moet worden

Kwaliteiten: organiseren, handhaven, betrouwbaar

Valkuilen: bureaucratisch, conservatief, sceptisch

Overtuiging:  structuur en systemen brengen duidelijkheid en richiting

Kernwaarde, drive: duidelijkheid scheppen, weten waar je aan toe bent, helderheid 

Risico: te enge blik, er is maar één werkelijkheid

Te leren van de tegenpool: pionier - er zijn meer waarheden

 

 

Ik ben een strateeg en jij?

Taak: de grote lijnen overzien en de koers uitzetten 

Kwaliteiten: daadkrachtig, doelgericht, draagkracht

Valkuilen: doordrammen, confronteren, afstandelijk

Overtuiging:  een heldere koers leidt tot resultaat en effectiviteit

Kernwaarde, drive: schouders er onder, dragen, schiet op, er moet wel iets gebeuren

Risico: te snel gaan, mensen vergeten mee te nemen, geen ruimte voor jezelf nemen

Te leren van de tegenpool: coach - mensen meenemen

 

 

Ik ben een handelaar en jij?

Taak: teamprestatie hooghouden vanuit spirit en gedrevenheid

Kwaliteiten: prestige, zelfverzekerd, relativisme

Valkuilen: eigenbelang, arrogantie, onverschillig

Overtuiging:  winnen door de ander te slim af te zijn

Kernwaarde, drive: de beste willen zijn

Risico: legt de lat (te) hoog voor zichzelf en anderen, voorbijgaan aan  eigen kwetsbaarheid 

Te leren van de tegenpool: ambachtsman - oprechtheid

 

 

Ik ben een netwerker en jij?

Taak: kansen zien en de juiste mensen en middelen aan elkaar verbinden

Kwaliteiten: diplomatie, communicatief, enthousiasme

Valkuilen: opportunisme, oppervlakkig, gemaakt

Overtuiging:  willen is kunnen, je creëert je eigen toekomst

Kernwaarde, drive: alles is mogelijk, er zijn geen grenzen, dingen mogelijk maken

Risico: neiging onrealistisch te zijn, geen oprecht contact

Te leren van de tegenpool: controller - blijf bij de realiteit

 

 

Ik ben een pionier en jij?

Taak: genereren van baanbrekende oplossingen in complexe zaken

Kwaliteiten: innovatief, creatief, flexibel

Valkuilen: onrealistisch, wispelturig, chaotisch

Overtuiging:  er is altijd wel een uitweg, wat er ook gebeurt

Kernwaarde, drive: vanuit vrijheid de wereld ontdekken

Risico: geen verbinding aan gaan, weinig concreet en afmaken, het nieuwe is leuker

Te leren van de tegenpool: coördinator - het praktisch weten te organiseren

 

 

Meer over karaktertypes

Zowel Henne Arnolt als Robert Quinn maken soortgelijke indelingen in karaktertypes. Ieder met zijn eigen kwaliteten, valkuilen, irraties en uitdagingen van Daniël Ofman. Ieder met zijn maskers en vervormingen  van Wilheml Reich. Voor ieder type zijn de ontwikkelingsniveau's van Greagory Bateson verder  te verdiepen.

 

 

Jouw groeimogelijkheden

Ieder mens neemt een unieke plek in binnen IKTO. Welke karakters typeren jou het best? Wat krijg je het vaakst over jezelf te horen van anderen? En hoe krijg je meer grip op je risico's? Wat kun je leren van je tegenpool?

Wanneer je eenmaal weet waar je staat in het IKTO profiel ken je ook je verbeterkansen en weet je waarin jij verder kunt doorgroeien in jouw vakgebied.

 

 

Wil je een IKTO profiel aanvragen

Stuur ons een mail en wij zorgen ervoor dat een van de IKTO coaches contact met je opneemt: 

 

Meer weten

Bel ons 0486 – 422 322 of mail ons info@ikto.nl.