Verbeteren van de samenwerking

Effectief samenwerken begint bij het aanspreken en optimaal benutten van de persoonlijke kracht van mensen. Door waarden, ambities en talenten van individuen en teams met elkaar te verbinden. En zo te komen tot een krachtige en duurzame samenwerking. Waar versterken jullie elkaar in, waar werk je elkaar onbewust tegen. De onderlinge dynamiek is sterk bepalend of je met elkaar kunt samenwerken of juist niet. Ontdek hoe jij je team kunt versterken.

 

 

 

Het samenspel van jou met de ander bepaalt de dynamiek in jullie onderlinge samenwerking. Waar versterken jullie elkaar? Waarin vullen jullie elkaar aan? En waar zitten mogelijk blinde vlekken? Alle acht karakters zijn nodig om effectief samen te werken. We hebben elkaar nodig. Niemand is overal goed in. Hoe werkt jullie interactie in de onderlinge samenwerking?

 

Het samen- en tegenspel van jou met de ander

Iedere interactie tussen mensen loopt anders. Je bent immers altijd een mix van meerdere persoonlijkheden en de ander is dat ook. Wel zijn er enkele basispatroon te ontdekken in de samenwerking tussen mensen. Wanneer je die begrijpt en doorziet, kun je anders met elkaar omgaan zodat jullie samen effectiever zijn.

 

1. Elkaar versterken

Daar waar jullie gezamenlijk hoog scoren, versterken jullie elkaar. Dat werkt makkelijk samen. De daarbij behorende kwaliteiten worden jullie samen hoog gewaardeerd, zodat daarvoor veel aandacht is. Hierin herkennen jullie elkaar. De neiging bestaat dan ook om hieraan te veel tijd en aandacht te besteden. Het gevaar is dat jullie elkaar zo versterken, dat jullie doorslaan in deze kwaliteiten. De valkuilen komen dan in beeld.

 

2. Elkaar aanvullen

Daar waar jullie verschillen van elkaar, werken jullie aanvullend op elkaar. Wat de een niet in huis heeft, heeft de ander juist wel. Zolang je elkaars kwaliteiten blijft zien, wordt de effectiviteit van het tegenspel vergroot. Echter, het gevaar bestaat dat jullie de irritaties en valkuilen van elkaar gaan zien. Tegenstellingen worden dan negatief uitvergroot, in plaats van benut. Dat kan veel onderling gedoe en irritaties.

 

3. Onderlinge irritaties

Irriteert de ander jou? Dan zegt dat iets over zijn doorgeschoten kwaliteit en jouw allergie. Jullie samenwerking wordt hier ineffectief. Irritaties maken je alert op zaken die je eigenlijk niet wilt zien: jouw eigen blinde vlek. 

De kunst is niet de tegenstellingen uit te vergroten, maar juist te zien waarin jullie elkaar aanvullen. Waar jullie iets van elkaar kunnen leren. Dat maakt milder, het voorkomt een hoop gedoe en maakt het totaal sterk. Alle kwaliteiten zijn immers nodig.

 

4. Blinde vlekken

Hier scoren jullie samen niet op. Niemand van jullie heeft echte aandacht voor deze rol. Het liefst slaan jullie dit over. Geen van jullie ziet de noodzaak hiervan in. Het kan lastig zijn jullie hierop aan te spreken. Het is immers jullie gezamenlijke blinde vlek. Hier is voor jullie samen juist winst te behalen.

 

 

Verleidingen

Iedere interactie kent zijn verleidingen. Iedere kleurencombinatie laat zich verleiden op zijn eigen manier.

  • De grootste verleiding is het opzoeken van soortgenoten. Soortgenoten zijn veilig en hebben dezelfde overtuigingen. Hierin ga je heerlijk in harmonie met elkaar mee. Je bent het hooguit oneens over de inhoud.
  • De tweede verleiding is die van elkaar kwijtraken. Iemand zit zó vast in zijn eigen manier van doen, dat hij niet in staat is een andere manier te volgen. Je kunt je niet aan elkaar aanpassen en raakt elkaar kwijt in het gesprek.
  • Een derde verleiding is die van ontkenning. De ontkenning van de gezamenlijke blinde vlek. Immers, niemand ziet dat er een kwaliteit gemist wordt en is hierop aanspreekbaar.

 

Een teamprofiel aanvragen

Een teamprofiel legt de onderlinge interacties bloot en geeft zicht op jullie verleidingen. Daarmee krijg je helder waar jullie elkaar versterken, waar het mogelijke gedoe zit en ook waar jullie samen niet naar kijken. 

Stuur een mail, dan neemt een van onze IKTO coaches contact met u op.

 

Meer weten

Bel ons 0486 – 422 322 of mail ons info@ikto.nl.